Vitamin D dose

Velkommen til denne videoen. I tidligere videoer har vi sett på vitamin Dog hvordan folk som har mangel av vitamin Dkan ha redusert immunitetOg jeg får mange mange spørsmål om dosering av vitamin-D. for det er ganske mye forvirring rundt det. så i denne videoen vil jeg prøve å få klarhet i detog hvis jeg får til det, vil jeg også fortelle litt om noe veldig interessant forskning i tillegg. Men først, la oss se på dosering av vitamin-D Det blir raskt forvirrende. . . . . for noen ganger blir det målt i “international Units”og andre ganger blir det målt i mikrogram. Jeg synes vel at “International Units” er en litt gammeldags måte. Jeg foretrekker å holde meg til mikrogrammen vi skal prøve å forklare forskjellen etterhvert som vi går igjennom dette. Nå er jeg sikker på at de fleste av dere vet at 1000 mikrogram er det samme som et milligram. Og det er 1000 milligram i et gram. Og det er 1000 milligram i et kg. Og det er 80 kg og litt til i megOg et kg er omtrent 2,2 pund i det engelske systemet. Og du ser, det er litt forvirrende her, fordi “mcg” som betyr mikrogram. . . skrives noen ganger “µg” med en gresk bokstav “µ”men jeg vil ikke forvirre med den skrivemåtenjeg vil skrive bare “mcg”. Nå skjønner dere i hvert fall hva “µ” er. For eksempel dette er den typen jeg tar. jeg har ingen preferanse for dette merket. Bare noe de hadde på supermarkedet. Dette er en 12,5 µg DOSE. 12,5 mikrogram per tablettSå. . . bare for å gjøre forskjellen klar”Interntational Units”400 “International Units” er 10 mikrogram800 “International Units” er 20 mikrogram 1000 “International Units” er 25 mikrogram2000 “International Units” er 50 mikrogram4000 “International Units” er 100 mikrogramSå det er hva det betyr. Den brittiske regjeringen anbefalerhelsemyndigheten anbefaler 10 mikrogramsom hvite bør ta om vinterenhvite voksneDe med mørkere hud i storbrittania bør ta hele året. Jeg sier ikke at det er riktig – Det er deres anbefalingPersonlig, nå for tiden inntar jeg . . . 50 mikrogram. Per dag. La oss bare huske på hvorfor dette er viktig. I USA har man funnet ut at 42 % av befolkningen har mangel på vitamin-D Men det øker til 81% blant svarte. Og vi vet at vitamin-D er viktig for immunitet. Så det betyr at disse menneskene har dårligere immunitet enn vi ønsker de skal haBlandt hispanics er det omtrent 70% med mangel på vitamin-DFor det er jo klart at jo mørkere huden erjo saktere lager den vitamin-D i solskinnOg omtrent 90% av vitamin-D i de fleste av oss kommer fra sollysBare omkring 10% kommer fra det vi spiser. Så faktisk, dette er solskinsvitaminet Men få tak i dette. Det er ennå mer forvirrende her. Det er nemlig to måter å måle også konsentrasjonen i blodet. Vi bruker mikrogram for å måle mengden vi inntar. Men hvis du går til legen og får blodnivået måltI USA: De måler nanogram med vitamin-D per milliliterog i Storbrittania måler vi det i nano-mol per literSå hva dette betyr er at 33 nanogram per millilter er akkurat det samme som82,4 nanomol per literakkurat det samme. Det er bare to måterå måle. Men hva denne undersøkelsen som jeg linker til viser. . . er at dette er hva man regner som høyere blodverdierSå 33 nanogram, som er det samme som 82 nanomol, regnes som et høyere nivåNå, om du bor i et varmere klima, da vil det gå høyere enn detteMen dette er hva som regnes som et høyere nivå HER. Men et lavere nivå er 12 nanogram per millilterhvilket er akkurat det samme som 30 nanomol per liter. det er akkurat det sammeSå det er høye nivåer derlavere nivåer derNå. Dette er viktig siden når man gjør undersøkelser om disse tingenedet man pleier å gjøre er å ta folk med de høye nivåeneog lage en gruppe med demog så lager man en gruppe med dette lavere nivået slik at man kan sammeligne de toman sammenligner de toog det man har gjort når man sammenligner folk med høye og lave nivåerav vitamin-D i blodetMan finner atfolk med lave nivåerhar 50% økt sjanse for å fåtykktarmskreftFolk med høyere nivåerhar 50% mindre sjanse å fåtykktarmskreftSå vi ser at lave nivåer D-vitamin i blodeter assosiert med høyere risiko for tykktarmskreftSå det ser ut som, hvis du vil ha mindre risiko for tykktarmskreftsom selvfølgelig alle vilDa vil du prøve å få høyere nivå av vitamin-D i blodetSå gode nivåer av vitamin-Dser det ut i fra dette – beskytter mot tykktarmskreft. Men hvor mye skal man innta?Vel, som nevnt anbefaler myndighetene i storbrittania 10 mikrogram per dagmen artikkelen jeg har lenket til sier hvis vi kan innta 25 mikrogram per dagså vil det øke blodverdier for vitamin-Dfor 50% av befolkningentil å nå de ønskede høyere nivåeneHva man kan lede ut fra dette er at om man gir disse dosene vitamin-Dså øker det ikke blodtrykket deresdet øker ikke vitaminnivåene likt hos alleSå om alle tar 1000 “Internasjonal Units” per dagsom er 25 mikrogramda vil 50% oppnå ønskede nivåer. og vil da oppnå, formodentlig, 50% redusert risiko for tykktarmskreftMen også at inntak av 2000 “international units”per dag – som er selvfølgelig 50 mikrogramsom er hva jeg tarHvis du tar det hver dagDet ville hjelpe nesten alle å oppnå de høyereblodnivåene av vitamin-D, som formodentlig er hva vi ønsker oss. Jeg plukket eksempelet der med tykktarmskreftdet er mye annet vi kunne sett på ogsåGode vitamin-D nivåer beskytter mot flere sykdommer. eller vi tror det. Sikkerheten er god. Det er mange korrelasjonsstudier som bekrefter det. Nå, å ta 1000 “International Units”. Det er 25 mikrogram per dag. Denne artikkelen sier det også reduserer risiko for hjertesykdom med 10%. Så en gang til:Jeg ønsker å redusere risikoen for hjertesykdom. Jeg ønsker å redusere risikoen for tykktarmskreftSå jeg tar vitamin-D. Det er ganske enkelt. Nå. Å innta 1000-4000 “International Units”som er 25 til 100 mikrogram med vitamin-D per dagburde være ideellt for folk flest om de vil oppnå sunne nivåer vitamin-D i blodet. Som du vet: Jeg foreskriver ikke, jeg bare leser hva denne referansen sierog dette er altså hva den sier. Og det er hva jeg tar selv. Jeg tar 2000 som er det samme som 50 mikrogram per dag Når det blir mye sol og jeg får mere tid ute, da tar jeg mindre. eller jeg slutter helt å ta det når det er mye sol. men gjennom en engelsk vinter får du ikke mye sol. Og denne artikkelen sier altså også at vi ikke skal ta mer enn 4000 “International Units”Det er mer enn 100 mikrogram per dag. uten din leges tillatelse. Det er mer enn den anbefalte trygge maksgrensenog er ikke assosiert med helsegevinsterså om du tar mer enn det. . . du får ingen helsegevinst. så folk med lite vitamin-Dvi kan forvente at de har mer tykktarmskreft, mer hjertesykdom, mer infeksjonerNår vi øker mengden vitamin-D i blodetvil denne risikoen bli mindremen om vi øker nivået vitamin-D viderevil vi ikke få en videre reduksjon av risikoNivået er allerede optimaltSå les gjerne denne artikkelen selv og se hva du synesDet er hva den sierOg det er hva jeg gjør Det er hva artikkelen sierog den er basert på undersøkelser av god kvalitet. Så hva har dette å gjøre med Covid-19 pandemien? Det er en VELDIG interessant artikkel, nettopp publiserti British Medical JournalVent før jeg snakker om dette, la meg vise et fint bilde. Dette er altså “Steve” som har laget vitamin-DI April, i solskinnet i Devon. Vanskelig å tro, jeg vet, men Devon er langt syd i EnglandOg “Steve”, tusen takk for at du viser dine prøveresultater for oss!Så “Steve” har solt seg gjennom hele april Og nivåene hans er 82. 8 nmol/l Som er veldig bra!Faktisk litt over 82. . 4 som regnes som høyt nivå. Nivået som ble regnet som høyt var altså 82. 4Så Steve er litt over det, – ved bare å sole seg i solfylte Devon Takk for at du delte!Utskriften der til høyre fra NHS er altså “ADEKVAT” Så Steve trenger formodentlig ikke ta D-vitaminer siden han allerede har “adekvate” blodverdier. bare ved å sole seg. Men alle kan jo ikke sole seg. Så takk skal du ha, Steve! Fin illustrasjon. Og selvfølgelig – bli ikke solbrent!Hva jeg gjør er å ta på solkrem i ansiktet. eller jeg tar på en hattog går med bar overkropp – men det er kanskje ikke så hyggelig for alle omkringmen det gir meg litt vitamin-DSå lenge du ikke blir solbrent, så tror jeg det er en bra måte å gjøre det på. Nå. Dette er interessant. Dette er fra British Medical Journal. og selvfølgelig står det linker ved siden av videoen så du kan lese dette selv. Dette handler om en del av befolkningen i sverige av Somalisk opprinnelse. De har høyere risiko for Covind-19. – Ikke mine ord:British Medical Journal. Dette stemmer altså helt med tall som vi har sett i Storbrittania. De ble sett på ganske detaljert, bare for noen dager siden. Da så vi på økt risiko for de med mørk hud som bor i storbrittania. Og jeg sa da at jeg visste ikke om noen studier fra Europa, og nå bare for å vise at jeg tok feilså kom denne artikkelen ut samme dag. Svenske somaliere. Somaliere har altså veldig mørk hud. Nå. 0,84% av befolkningen i Stockholm er opprinnelig fra Somalia. Litt mer enn 8000 av somalisk opprinnelse. De har altså gener fra somalia. I Stocholm. 0,84% av befolkningen. Et bra tall. Det er 8172 stykker av dem. Men de utgjør 5% av innleggelsene på sykehusSå om de ble lagt inn på sykehus like ofte som gjennomssnittssvensken, så ville vi forvente0,84% av dem innlagt på sykehus. Men nei, 5%!De ser ut til å ha mer infeksjonerMye sterkere infeksjoner en gjennomsnittssvensken som selvfølgeliger hvitOg 6 av de første 15 dødsfallene i Stockholm. Var av somalisk opprinnelse. Og igjen, om de var mindre enn en prosentså ville du forventet at de varvel vel vel mindre enn en av demdu ville forventet en ut av de første 120 – omtrent. HvorforDet er spørsmålet. . . du nettopp spørog det er det samme British Medical Journal også spør om. Er det sosioøkonomiske faktorer? Det kan det være. Er det mye tobakksrøyking blant somaliere?Ja det ser slik ut. Er det dårlige svenskkunskaper?Ja det ser slik ut. Helseråd fra myndighetene kommer ikke igjennom. Og jeg har hørt anekdotiske rapporter om at sosial distansering har vært begrenseti de somaliske miljøene. En annen faktor som de i BMJ har lagt merke tilfor de er flinke folk, jeg visste ikke om dettedet er noe som heter “ethnic benign neutropenia”Ethnic har å gjøre med genetikken din. Benign betyr at det normalt ikke forårsaker et problem. Og neutropenia har å gjøre med hvite blodlegemerpenia betyr mangel, så altså mangel på disse. Og denne artikkelen sier altså at dette er mer vanlig blant somaliere enn svensker. Vanlig blant øst-afrikanere. Så de sier det KAN være en årsak. men det ser ikke ut til å være utbredt blant somaliere i Sverige. Men som gode vitenskapsmenn, så tar de høyde for at alle disse årsakene kan være en del av forklaringen. Og det er de sikkert i en viss grad. Men som vi skal se, en begrenset grad. Lave vitamin-D nivåer ble altså funnet i den Svensk-Somaliske befolkningen. Dette har blitt funnet i tidligere studier. Disse 8178 i Stockholmikke alle men i gjennomsnitt så har de laverelavere vitamin-D nivåer enn befolkningen forøvrig. og BMJ skriver at vitamin-D er også knyttet tilfor lite sol på mørk hudMørk hud lager vitamin-D langsommere. Folk som bor i Stockholm, Stockholmerene eller hva man kaller folk som bor i Stockholmjeg er sikker på at noen snart vil fortelle megJeg rotet det til med Sydney forrige uke, ikke sant,Takk til alle fra Australia som korrigerte megSå folk som bor i Stockholm0,84% er av Somalisk opprinnelse. man kan vel anta at de får like mye sol som resten av befolkningenmen de lager vitamin-D langsommere. Kvinner i sverige av somalisk opprinnelsehadde særdeles lave nivåer med vitamin-DDette er formelen for vitamin-D slik det er i blod. Mindre enn 25 nmol. Det er VELDIG lavtGrunnen til dette er at mange av dem har Islamisk kulturog har tildekkede hodeplagg og får derfor ennå mindre sol enn de somaliske mennene. Så somaliske kvinner i sverige har særdeles lave nivåer. Og det kan også være en faktor i storbrittania hvor vi har kulturelle muslimerkvinner som dekker seg tilsom jeg er sikker på man gjør over hele verden. En annen studie viste at kvinner av somalisk opprinnelse i finland trengte mer enn dobbelt så mye vitamin-D tilskuddfor å oppnå anbefalt nivå. Hva som antakeligvis skjer der. . . Finland er nabolandet til Sverige, bare rett over sjøen der. de etnisk somaliske kvinnene i Finland får ikke nok solog må derfor ta mere tilskudd for å kompensereEnda mer tilskudd må taes i den særskilte gruppen. Vitamin-D mangel var dobbelt så vanlig, uansett kjønn, blandt innvandrere fra Afrikasammenlignet med de fra midtøsten. Så dette betyr at de som har mørk hud, Afrikanere, de med Afrikansk opprinnelse. . . Så er det noe med livsstil. Sannsynlighvis ikkesiden de fra midtøsten har høyere nivåer enn de fra afrika. BMJ fortsetter: Vitamin-D påvirker immunforsvaret. spesielt luftveisinfeksjonerspesielt blandt de med lave nivåerSå husk det vi sa om at lave nivåer av vitamin-D i blodetHar mye høyere risiko for virusinfeksjoner i luftveiene. Pasienter med hyppige luftveisinfeksjonerbehandlet med 100 mg4000 IU er 100mg. Reduserte sitt behov for behandling med antibiotika. Så folk med alvorlig, nei ikke alvorlig, men hyppige luftveisinfeksjoner, som går til legen og sier”Jeg er tett i brystet igjen doktor”Hvis de ble gitt 100mg vitamin-D per dag. så reduserte det deres fremtidige behov av antibiotikabehandling. For å begrense covid-19 pandemienet tiltak kan være inntak av vitamin-D for høyrisiko-grupper i befolkningen. Det er ikke mine ord. British Medical Journal. Men det gir altså mye mening. Så, alle burde ha de høye nivåene av vitamin-Dfor bedre immunitet, mindre kreft, mindre hjertesykdom,Og de som er mest utsatt er de med mørk hud i Stockholm. det kan vi lære fra denne studien. Mørkhudede med lite eksponering i solenIndivider med hyppige luftveisinfeksjonerDette er høyrisikogruppene. Og BMJ konkluderer med at det er ikke sikkert det hjelper, men det er usannsynlig at det kan skade. Så de sier da at man vet ikke sikkert. De sier at det hjelper kanskje ikke alltid. Men mye tyder på at ofte så vil det faktisk hjelpe. Sjekk opp litteraturen selv. Men dette er interessantdette er data på Vitamin-D direkte koblet mot Covid. mens tildigere studier har vært mot generelle infeksjoner Så la oss bare avslutte med Steve sitt flott bilde. Ha det godt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×